top of page

Pelaburan Pertanian

"Sistem pengurusan padi Crop Care 360 berasaskan racun perosak bio SFA sangat berkesan dalam menguruskan perosak dan penyakit dalam padi." (UPM, 2023)

"Rawatan biopenyaman tumbuhan Crop Care 360 menghasilkan pertumbuhan padi yang lebih baik dan potensi hasil yang tinggi." (UPM, 2023)

Smart Farm Agritech telah mereka bentuk dan membangunkan sistem pengurusan sawah padi yang boleh dibeli sebagai perkhidmatan oleh pesawah berskala besar, pelabur dan agensi kerajaan untuk digunakan dalam projek pertanian padi, pelaburan pertanian dan keselamatan makanan.

Kami juga menyediakan khidmat nasihat dan perundingan kepada pelabur dalam pertanian padi dan boleh menyokong perjalanan pelaburan pertanian anda daripada pemilihan dan perolehan tanah, mewujudkan model penanaman padi, kawalan perosak dan penyakit, pengurusan tanah, pengurusan air, pemakanan dan penyaman tumbuhan dan tanah, serta peningkatan hasil.

Oleh itu, kami mampu berterusan memberikan nasihat yang penting tentang pelaburan pertanian dan projek keselamatan makanan dan anda boleh menyalurkan sebahagian atau semua tugasan pertanian padi kepada SFA.

Di samping itu, kami juga sedang mencari pelabur tempatan dan global untuk projek pertanian padi kami sendiri di Malaysia berdasarkan sistem pengurusan sawah padi kami.

Sistem pertanian padi kami, yang dipanggil Crop Care 360 akan menangani sepenuhnya dan secara berkesan serangan perosak dan penyakit menggunakan gabungan unik biopestisid kami dan kaedah kawalan yang telah ditetapkan. Integrasi rawatan khas biopenyaman tumbuhan kami akan memaksimumkan dan meningkatkan hasil untuk merealisasikan potensi hasil penuh tanaman padi. Gabungan perlindungan tanaman dan peningkatan hasil ini menghasilkan pendapatan dan pulangan yang terbaik untuk pelabur dalam pengeluaran beras.

Crop Care 360 juga menggabungkan teknologi dipacu AI dan dron pertanian kami untuk pengurusan perosak dan penyakit, agar kami dapat mengurangkan keperluan buruh manual untuk projek pertanian padi ini dan meningkatkan kecekapan operasi. Hal ini menjadikan operasi lebih lancar dan meningkatkan peluang anda untuk pulangan pelaburan pertanian yang lebih baik.

Terutama sekali, Crop Care 360 telah dikaji oleh Universiti Putra Malaysia (UPM), yang telah mengesahkan keberkesanannya melalui kajian pertumbuhan dan perosak dan penyakit di sawah di Selangor yang diusahakan menggunakan sistem ini.

Jika anda seorang petani berskala besar atau pelabur sawah padi, sila e-mel kami di info@smartfarmagritech.com untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami boleh menyokong operasi pengeluaran pertanian anda dan membantu anda dalam membangunkan pelaburan pertanian dan projek keselamatan makanan.

PELABURAN PERTANIAN & SEKURITI MAKANAN

Pelanggan Kami

One of our successful farmer participants.
T20 drone with pilot and farmer.
Oil palm site visit with FGV at Jengka, Pahang.
bottom of page