top of page

PENGERUSI

Assalamu'alaikum.

Selamat datang kepada para petani yang ingin meningkatkan hasil, mengurangkan kos dan mengakhiri kebergantungan mereka terhadap buruh asing.

Seluruh karier saya telah dihabiskan di barisan hadapan untuk mencari penyelesaian dan teknologi baru yang boleh diguna pakai oleh petani untuk membantu mereka meningkatkan kehidupan mereka. Saya juga sering mempunyai minat khusus untuk membantu para petani.

Bermula di Kementerian Pertanian pada tahun 1970, saya berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Peladang Nasional (NAFAS) selama lapan tahun sejak tahun 1985, sebelum akhirnya berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Lembaga Peladang (LPP) dari tahun 1993 hingga 2000; melanjutkan khidmat dalam bidang akademik sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia (UPM) memberi ceramah mengenai agroteknologi. Oleh itu, secara semula jadinya saya telah tertarik dengan potensi teknologi dan AI untuk meningkatkan amalan pertanian, hasil tanaman dan pulangan komersial untuk petani.

Oleh itu, saya mengalu-alukan para petani menggunakan perkhidmatan khusus kami, Smart Farmer. Smart Farmer adalah perkhidmatan pertanian tepat yang dirancang untuk membantu petani mencapai hasil tanaman yang lebih baik dengan kos yang lebih rendah.

Yang Ikhlas,

Dato' Paduka Dr. A. Rahim Rahmat

Image_Dato'Rahim.jpg
Pengerusi: Image
bottom of page